Traditional Dishes for Thanksgiving 2021

เมนูอาหารยอดฮิตสำหรับวันขอบคุณพระเจ้า เทศกาลแห่งความสุขและวันของครอบครัว

แม้ว่าวันขอบคุณพระเจ้าอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวกับข้องโดยตรงต่อคนไทย หรือไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย แต่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้น ต่างให้ความสำคัญและรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้วันขอบคุณพระเจ้านั้น แท้จริงแล้วเป็นวันที่มีขึ้นเพื่อฉลองการเก็บเกี่ยวซึ่งในปัจจุบันในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนนาดานั้น มีการกำหนดให้เป็นวันหยุดที่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาอีกหนึ่งวัน

วันขอบคุณพระเจ้าในทุก ๆ ปีจะมีการกำหนดให้เป็นวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยในประเทศแคนนาดานั้นจะเป็นวันจันทร์ที่สองของเดือนตุลาคม ซึ่งแรกเริ่มประเพณีวันขอบคุณพระเจ้านั้นมีที่มาจากชาวยุโรปอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่ทวีปอเมริกาโดยเป็นการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ตามธรรมเนียมแล้ว วันขอบคุณพระเจ้านั้นชาวอเมริกันจะใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารมื้อใหญ่ร่วมกัน โดยอาหารที่ถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมนั้นจะเป็น ไก่งวง มันบดและเมนูอาหารที่น่ารับประทานอีกหลายเมนู ซึ่งวันนี้เราจึงขอรวบรวมมานำเสนอ เพื่อเป้นการเรียกไอเดียในการสร้างงานของจิ๋ว และเพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนถึงวันขอบคุณพระเจ้ากันค่ะ

Roast Turkey
Perfect Mashed Potatoes
Gravy
Classic Stuffing
Sweet Potato Casserole with Marshmallows
Pumpkin Pie
Apple Pie