[Poonpun] Pantry 2020 ตู้กับข้าว

หวนย้อนเวลาสู่ช่วงเวลาที่เรายังคงใช้ตู้กับข้าวเก็บกับข้าว อาหารและผลไม้ ก่อนที่ตู้เย็นจะเข้ามาแทนที่ ด้วยงานไม้สุดประณีต เติมเเต่งด้วยงานดินปั้นของจิ๋ว อาหารและขนมหวาน ตู้กับข้าว เป็นเครื่องใช้ประจำบ้านสมัยคุณย่า ที่บ้านไหน ๆ ก็ต้องมีไว้เพื่อเก็บอาหาร แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านการถนอมอาหารด้วยตู้เย็นที่สุดแสนจะสะดวกสบาย และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อาหารเปลี่ยนสภาพเร็วขึ้น เสียง่ายขึ้น ทำให้บ้านเรือนสมัยใหม่ค่อย ๆ ลดการใช้ตู้กับข้าวลง จนกลายเป็นเพียงสิ่งของประดับบ้านเพียงเท่านั้น แต่ในวันนี้ เราจะนำคุณย้อนเวลา กลับไปสู่สมัยที่ยังเป็นเด็ก กลับไปเที่ยวบ้านคุณย่า ที่ยังคงเก็บอาหารไว้ในตู้กับข้าวไม้แสนสวย เพราะแม้เวลาจะผ่านไปเพียงใด อดีตก็ยังคงมีเสน่ห์เสมอ