The World of miniature photo exhibition 2021

งานนิทรรศการภาพถ่ายของจิ๋วที่โยโกฮาม่า คานากาวะ ปี 2021 หากจะพูดถึงสุดยอดของการทำงานของจิ๋ว หนึ่งประเทศที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ ประเทศญี่ปุ่น เพราคนญี่ปุ่นเองนั้นเป็นคนที่มีการปลูกฝังเรื่องของการสะสมสิ่งของ ประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ขึ้นมาด้วยตนเอง และที่สำคัญสูงสุด คือ การทำงานมือ โดยหนึ่งในงานที่ถือว่าเป็นงานที่สร้างแรงดึงดูดมหาศาลให้ปุณปั้นอย่าง “งานของจิ๋ว” เพียงได้เห็นผ่านภาพถ่าย หรือรูปภาพ แค่นี้ก็เพียงพอ โดยในครั้งนี้ แม้ว่าเราจะยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานนี้จริง ๆ แต่ปุณปั้นก็อยากจะนำเอา Event นี้มาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ชม แม้ว่าจะเป็นการชมผ่านสื่อออนไลน์ก็ตาม โดยงาน “The World of miniature photo exhibition” เป็นงานนิทรรศการภาพถ่ายที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับของจิ๋ว ซึ่งมีทั้งงานที่เน้นความเหมือนจริง ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากสิ่งของเครื่องใช้ ฉากเหตุการณ์ต่าง ๆ จากโลกจริง ไม่ว่าจะเป็น ขนม ร้านค้า สวนจิ๋ว และอื่น ๆ อีกมากมาย ภายในงาน มีศิลปินมากมายหลายท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปินที่ปุณปั้นได้ติดตามและชื่นชมในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่ MARK IS Minatomirai ลานกิจกรรมชั้น 5 โดยงานพึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 3 […]