เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ยังไง 2566

ย่างเข้าปีใหม่ ถือเป็นเรื่องดีสำหรับพี่น้องผู้ประกันตน เพราะเราสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งย้ายที่อยู่ ได้งานใหม่ หรือต้องกลับไปอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ วันนี้เราสามารถเเจ้งขอย้ายหรือเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ เราตามไปดูข้อมูลกัน เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ได้เมื่อไร สำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ทุกท่านสามารถดำเนินการได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ดำเนินการได้ช่วง วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุก ๆ ปี ทั้งนี้ทุกท่านสามารถติดต่อที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้รับผิดชอบของท่านได้ก่อน โดยจะสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม กลางปีได้หรือไม่ สำหรับประเด็นนี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีข้อกำหนดเฉพาะและเป็นรายละเอียดพิเศษที่ทุกท่านจะต้องดำเนินการเป็นรายกรณี เพราะหากท่านต้องการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมระหว่างปี ท่านจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ท่านย้ายที่พักอาศัยหรือบ้านสถานที่ทำงาน ซึ่งหากเป็นการแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมในกรณีอื่น ๆ ทางสำนักงานประกันสังคมจะให้ทุกท่านรอจนถึงช่วงการแจ้งเปลี่ยนในปีถัดไปเท่านั้น ดังนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่เปิดให้ประกันสังคมเปลี่ยนโรงพยาบาลทุกท่านควรพิจารณาและดำเนินการในทันที รวมวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ณ เวลานี้ทุกท่านสามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ 4 ช่องทางหลัก คือ ยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคม […]