ม.40 ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ มีสิทธิอะไรบ้าง ประกันสังคม 2564

การเจ็บไข้ได้ป่วย การคลอดบุตร และสิทธิการสงเคราะห์บุตร หรือความรู้สึกกังวลเรื่องการเงินหลังเกษียณ ล้วนเป็นประเด็นที่ฟรีแลนซ์และเหล่าคนทำงานอาชีพอิสระทุกคนต่างให้ความสนใจ  และต่างตั้งคำถามเสมอว่า ในเมื่อจ่ายเงินสมทบประกันสังคมไม่ว่าจะด้วยอัตราเท่าใด มากน้อยเพียงใด อาชีพอิสระจะได้อะไรบ้าง จากสิทธิประกันสังคมและจากการเป็นผู้ถือสิทธิผู้ประกันตน มาตรา 40 และที่สำคัญที่สุดคือ จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากเงินที่ถูกหักไปในทุก ๆ เดือน วันนี้เรามีคำตอบให้ทุกคำถาม ประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ดูแลท่านกี่กองทุน หากจะกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ที่เหล่าฟรีแลนซ์ และอาชีพอิสระ และผู้ประกันตนจะได้รับนั้น เราต้องมาทำความรู้จักกับ กองทุนสำคัญ 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเป็นกองทุนที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนทุกมาตราทั้ง ผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39 และ 40 โดย กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อ ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ซึ่งไม่มีสาเหตุเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และอื่น ๆ ในขณะที่ กองทุนเงินทดแทน จะเป็นกองทุนที่เป็นฝ่ายนายจ้างเป็นผู้จ่ายเงิน ขึ้นอยู่กับอัตราความเสี่ยง เพราะจะเป็นการคุ้มครองผู้ประกันตนในกรณีการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ตามการให้ประโยชน์ทดแทน ตาม พ.ร.บ. เงินทดแทนคุ้มครองกรณีเนื่องจากการทำงาน […]