สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายสำหรับอาชีพอิสระ

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ นั้น ไม่เข้าใครออกใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ซึ่งได้รับเงินรายได้ที่ไม่แน่นอน จนประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้เมื่อต้องการเงินด่วน ก็มักจะถูกปฏิเสธจากธนาคารและสถาบันการเงิน ด้วยสาเหตุเพียงข้อเดียวอย่าง “ไม่มีสลิปเงินเดือน” แต่ในครั้งนี้ เรามีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับวิธีการสมัครขอสินเชื่อสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระโดยเฉพาะ ดังนั้น หากต้องการเงินด่วนแม้ไม่มีสลิปเงินเดือน หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็สมัครได้ เรามาดูกันค่ะ สินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระ หลักการสำคัญสำหรับการสมัครขอสินเชื่อของทุกท่านที่ประกอบอาชีพอิสระนั้น จะเป็นการพิจารณาข้อมูลและประวัติทางการเงินที่มีความแตกต่างไปจากท่านอื่น ๆ ที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ เพราะรายได้ที่ไม่แน่นอน ประกอบกับกับรายจ่ายในการดำเนินชีวิต ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินจะดำเนินการพิจารณาหลักฐานด้านรายได้จากข้อมูลการเดินบัญชี ประวัติการรับเงินค่าจ้างผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เปิดให้มีการรับเงิน เช่น แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ แฟลตฟอร์มเกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพอิสระ เช่น Fastwork/ Shopee/ Grab Order/ Panda Rider เป็นต้น หรือแม้กระทั่งเหล่ารายการสินเชื่ออื่น ๆ ที่มีการใช้ทรัพย์สินสำหรับการค้ำประกัน เช่น สินเชื่อรถยนต์แลกเงิน มอเตอร์ไซค์แลกเงิน ซึ่งทั้งหมดนั้นจะเป็นรายการสินเชื่อที่ทุกท่านซึ่งประกอบอาชีพอิสระจะสามารถยื่นสมัครได้ทันที และตรงตามวัตถุประสงค์ของสินเชื่ออนุมัติง่ายนั้น ๆ ทันที ซึ่งในส่วนต่อจากนี้เราได้เก็บรายละเอียดมานำเสนอให้ทุกท่านแล้ว ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ […]

กู้เงินออมสิน สินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้า

ณ เวลานี้ เราอาจเริ่มจะเห็นสัญญาณที่ดีของภาคธุรกิจที่เริ่มขยับขยาย โดยธนาคารออมสินก็พร้อมที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ทุกท่านสามารถฟื้นตัวได้หลังวิกฤติโควิด – 19 ด้วยโครงการสินเชื่อ “สินเชื่อเพื่อคุณ” โดยเป็นอีกหนึ่งรายการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคาร ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง ดังนั้น อย่าได้มัวรอและเสียเวลา ปุณปั้นจึงขอแนะนำรายละเอียดของสินเชื่อของธนาคารออมสินรายการนี้ เราไปดูกัน สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน  การให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์นั้น เป็นการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อเน้นเข้าให้ความช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ดังนั้น การดำเนินการสินเชื่อเพื่อคุณ ในครั้งนี้จึงเป็นการออกวงเงินสินเชื่อที่เน้นหนักไปที่การให้ความช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องประชาชนฐานราก ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถดำเนินการยื่นสมัครขอรับวงเงินสินเชื่อเพื่อคุณได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้ รายการสินเชื่อให้กู้เงินออมสินตัวนี้ มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่แสนถูกเพียง 1.25% ต่อเดือน และหากท่านผ่านการพิจารณาเงื่อนไขเบี้ยงต้นของธนาคารออมสิน ทุกท่านสามารถยื่นสมัครสินเชื่อเพื่อคุณโดยสามารถได้รับวงเงินสูงุสดถึง 30,000 บาทเลยทีเดียว Advertisement คุณสมบัติและการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ นอกจากการกำหนดเงื่อนไขเบี้ยงต้นสำหรับการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณไว้ดังที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว ทางธนาคารออมสินยังมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดคุณสมบัติผู้กู้เงินออมสินอีก ดังนี้ ต้องเป็นผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยเมื่อนำอายุผู้กู้มารวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้นผู้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณจะเป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการคัดเลือก กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ แต่จะต้องรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้ […]

กู้เงินอาชีพอิสระ สินเชื่อฟรีแลนซ์

วันนี้ปุณปั้นขอเปลี่ยนแนว นำทุกคนมาพูดคุยเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ กันหน่อยนะคะ เพราะด้วยเราเองก็เป็นฟรีแลนซ์ และเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเมื่อถึงคราวลำบาก ต้องการเงินด่วน สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่จะส่งผลให้ไม่สามารถได้รับการพิจารณาสินเชื่อหรือไม่สามารถกู้เงินอาชีพอิสระได้นั้น ก็คือ หลักประกันและหลักฐานแสดงรายได้ ซึ่งในครั้งนี้ด้วยความเข้าใจและเห็นใจเหล่าพี่น้องกลุ่มฟรีแลนซ์ ที่ประกอบอาชีพอิสระ ปุณปั้นได้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อมูล “การกู้เงินอาชีพอิสระ 2565” เพื่อให้ทุกท่านที่มีความจำเป็นและต้องการเงินด่วนสามารถนำไปปรับใช้ได้ กู้เงินอาชีพอิสระ 2565 ทำยังไง “ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน” ทั้งหมดถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญสำหรับทุกท่านที่ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีความต้องการยื่นสมัครสินเชื่อกับสถาบันการเงินและกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์หรือพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งด้วยความที่ฟรีแลนซ์เป็นการทำงานหารายได้เป็นงาน ๆ ไป ไม่มีนายจ้างประจำ จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีสลิปเงินเดือน ครั้นจะขอบริษัทห้างร้านช่วยออกหนังสือรับรองรายได้ให้ ก็ไม่สามารถทำได้ ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาซึ่งการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อรูปแบบใหม่ ที่จะมีความสอดคล้องและสามารถให้บริการทุกท่านได้อย่างทั่วถึง แม้จะประกอบอาชีพอิสระ เป็นพ่อค้าแม่ค้าและยังสามารถรวมไปถึงทุกอาชีพที่ไม่มีหลักฐานยืนยันด้านรายได้ กับการให้ความสำคัญกับ “การรับค่าจ้างผ่านช่องทางออนไลน์” แต่ด้วยข้อมูลและประวัติการเดินบัญชีธนาคารซึ่งทุกท่านสามารถใช้เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัล รับรายได้ รับค่าจ้างจากงานต่าง ๆ หรือการขายสินค้าทั้งหมด ซึ่ง ณ เวลานี้ จึงจะทำให้ท่านสามารถสมัครกู้เงินอาชีพอิสระได้ทันที แม้จะไม่มีสลิปเงินเดือน และในส่วนนี้เราจึงขอแนะนำรายการสินเชื่อให้กู้เงินอาชีพอิสระ ซึ่งทุกท่านจะสามารถสมัครและได้รับวงเงินแน่นอนแม้จะประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้าตลอดนัด ขายของออนไลน์ ปุณปั้นเองก็เลยจะขอยิบยกมานำเสนอ สัก 2 รายการนะคะ […]