[Poonpun] Loy Kratong 2020 กระทงของจิ๋ว

ลอยกระทง ด้วยกระทงของจิ๋วดินปั้นสักคู่ไหมคะ Loy Krathong Festival 2020

วันลอยกระทงเป็นวันที่มีความสำคัญ และเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นสะเดาะเคราะห์และขมาต่อ พระแม่คงคา ซึ่งแท้จริงแล้วประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ปีะเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ โดยในปัจจุบันได้กลายเป็นประเพณีที่มีความสำคัญ และมีบทบาทอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีความแตกต่างกันมากมาย ในแต่ละภูมิภาค ตามความเชื่อและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน

โดยสิ่งที่ขาดเสียมิได้ ในประเพณีลอยกระทงนี้ ก็คือ กระทง นั้นเอง โดยกระทงเป็น ภาชนะเย็บด้วยใบตองหรือใบไม้เป็นต้น ส่วนมากนิยมใช้แกนลำตันของต้นกล้วย ซึ่งมีน้ำหนักเบา สามารถนำไปลอยน้ำได้ โดยกระทงจะถูกนำมาใส่สิ่งของ เครื่องบูชา และในประเพณีลอยกระทงนิยมนำมาใส่ดอกไม้ ธูป เทียน และเหรียญเงิน เพื่อใช้เป็นเครื่องขอขมา พระแม่คงคา อีกทั้งยังมีการสร้างสรรค์และตกแต่งที่สวยงาม ด้วยทักษะงานฝีมือ ซึ่งสามารถแสดงถึงความใส่ใจและความสวยงามของศิลปะไทย

และในวันนี้ ปุณปั้น จึงของนำเสนอ ชุดต่างหูงานดินปั้น กระทง เพื่อให้เข้ากับเทศกาลและเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมและประเพณีลอยกระทง ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ