Hipsteading คืออะไร น่าสนใจอย่างไร

ปี 2021 กำลังจะผ่านไป เทรนด์ปีใหม่ก็กำลังจะมา เพราะทุกอย่างต้องดำเนินต่อไป ดังนั้นวันนี้จึงมาพร้อมกับเทรนด์การบริโภคที่น่าสนใจ กับคำว่า “Hipsteading” หากยังไม่รู้จัก เราลองไปดูกันว่าคำนี้คืออะไร และมีความน่าสนใจอย่างไร

จากข้อมูลและรายละเอียดของนิตยสารประจำปีโดย TCDC หรือที่หลายท่านรู้จักกันในชื่อ “Thailand Creative & Design Center” ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หนึ่งในองค์มหาชนที่สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บนรากฐานของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยในช่วงท้ายปี 2021 TCDC ได้ดำเนินการออกนิตยสารเพื่อนำเสนอเทรนด์ในอนาคตมาอย่างต่อเนื่องและในปีนี้สิ่งที่น่าสนใจใน “Trend 2022” นิตยสารอัพเดตเทรนด์แห่งอนาคต มีการกล่าวถึง “Hipsteading” เป็นหัวข้อสำคัญ ซึ่งทั้งนี้เราขอยิบยกมาบอกเล่าต่อที่นี่ เราไปดูกัน

การเกิด Hipsteading

ถือเป็นผลกระทบและสิ่งที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนในช่วงยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวิด ที่ส่งผลกระทบมากมาย และประเด็นสำคัญนั้นส่งผลให้หลายท่านต้องอยู่แต่ที่บ้าน กักตัว ประหยัดอดออม เนื่องจากวิกฤตการณ์ที่ส่งผลให้เกิดความขาดแคลน ไม่แพ้ในอดีตที่เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายกันนี้ในช่วงยุคปี 60 และ 70 ส่งผลให้เกิดกระแสชาวฮิปปี้ ที่ต่างหากันหลบหนี้กระแสหลัก แล้วหันไปใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ผสมผสานกับการเอาตัวรอดในทุกรูปแบบ ด้วยการสร้างสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งแนวคิดนี้ได้นำไปสู่การเกิดงานแฮนด์เมดมากมาย ทั้งนี้คำว่า “Hipsteading” นั้นก็ไม่ใช่คำใหม่อะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะหากพิจารณาในรายละเอียดแล้วเราจะพบว่า แนวคิดฮิปสเตอร์ในอดีตและในช่วงปี 2008 นั้นได้มีการสะสมและผสมผสานกับแนวคิดอื่น ๆ และถูกส่งต่อมายังกลุ่มคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีต่าง ๆ และยังคงไว้ซึ่งการพึ่งพาตนเอง จนทำให้เกิด “Hipsteading” ในที่สุด

ดังนั้นแท้จริงแล้วคำว่า “Hipsteader” จึงเป็นคำนิยามที่ใช้เรียกกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นการพึ่งพาตนเอง มักใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านหรือภายในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเอง ใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าที่สุดและที่สำคัญคือจะเน้นการสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือที่เรียกกันว่า DIY “Do it yourself”

Advertisement

การ DIY เป็นว่าอาจจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่ม Hipsteader อยู่บ้างแต่ในแง่มุมทางด้านวัฒนธรรมตะวันออก อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนั้น ในความเป็นจริงค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากการเป็น “Hipsteader” มากนัก ด้วยพื้นฐานทาวัฒนธรรมดั่งเดิมที่เป็นประเทศที่เคยผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายจากการฝ่ายแพ้ในสงคราม เป็นแรงผลักดันหลักที่ทำให้ช่วงหนึ่งญี่ปุ่นต้องดำเนินการผลิตและสร้างสรรค์สินค้า ข้าวของเครื่องใช้เพื่อใช้ภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นประหลักอย่างไม่ต้องสงสัยว่าเพราะเหตุใด ประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจึงมีความนิยมในงาน DIY งานแฮนด์เมดมากกว่าประเทศอื่น ๆ

ด้วยข้อได้เปรียบของการทำงานแฮนด์เมดที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการเย็บ ปัก ถัก ร้อยและแม้กระทั้งการทำงานฝีมืออื่น ๆ จะทำให้เหล่า Hipsteader และกลุ่มคนที่ชื่นชอบงานฝีมือจะสามารถเอาตัวรอดจากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด – 19 ได้  ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็น Hipsteader หรือไม่ แต่การทำงาน DIY หรืองานแฮนด์เมดนั้น จะสามารถทำให้คุณสร้างอาชีพและสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนในปี 2022 นี้

อ้างอิง 1