ปุณปั้น Poon Pun Chiang Mai Handmade

ดินปั้น, ดินไทยปั้น, Miniature clay, Thai Handmade

Month: October 2020

img
ลอยกระทง ด้วยกระทงของจิ๋วดินปั้นสักคู่ไหมคะ Loy Krathong Festival 2020 วันลอยกระทงเป็นวันที่มีความสำคัญ และเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นสะเดาะเคราะห์และขมาต่อ พระแม่คงคา ซึ่งแท้จริงแล้วประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ปีะเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ โดยในปัจจุบันได้กลายเป็นประเพณีที่มีความสำคัญ และมีบทบาทอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีความแตกต่างกันมากมาย ในแต่ละภูมิภาค ตามความเชื่อและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยสิ่งที่ขาดเสียมิได้ ในประเพณีลอยกระทงนี้ ก็คือ กระทง นั้นเอง โดยกระทงเป็น ภาชนะเย็บด้วยใบตองหรือใบไม้เป็นต้น ส่วนมากนิยมใช้แกนลำตันของต้นกล้วย ซึ่งมีน้ำหนักเบา สามารถนำไปลอยน้ำได้ โดยกระทงจะถูกนำมาใส่สิ่งของ เครื่องบูชา และในประเพณีลอยกระทงนิยมนำมาใส่ดอกไม้ ธูป เทียน และเหรียญเงิน เพื่อใช้เป็นเครื่องขอขมา พระแม่คงคา อีกทั้งยังมีการสร้างสรรค์และตกแต่งที่สวยงาม ด้วยทักษะงานฝีมือ ซึ่งสามารถแสดงถึงความใส่ใจและความสวยงามของศิลปะไทย และในวันนี้ ปุณปั้น จึงของนำเสนอ ชุดต่างหูงานดินปั้น กระทง เพื่อให้เข้ากับเทศกาลและเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมและประเพณีลอยกระทง ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ
img
ในปัจจุบันนี้ ศิลปะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับการพักผ่อน หรือการทำเป็นงานอดิเรก เพื่อความเพลิดเพลิน แต่ศิลปะนั้นยังสามารถถูกนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างหลากลาย โดยเฉพาะสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นวัยแรกเริ่มในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ทั้งจากการสัมผัส การจับ การมองและที่สำคัญคือการจดจำและการคิด ซึ่งศิลปะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการหรือนักจัดการศึกษาหลายท่าน ต่างให้ความสำคัญ และนำศิลปะเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ และใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการณ์สำหรับเด็ก ซึ่งในวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงประโยชน์ ที่เราจะได้รับจากการใช้ศิลปะ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกัน Advertisement หลักคิดด้านการใช้ศิลปะเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม หลักคิดการใช้ศิลปะในการจัดกิจกรรมนั้น แท้จริงแล้วมีขึ้นมาหลายร้อยปี ทั้งจากการศึกษาแนวคิดและหลักปรัชญาของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียง อ้างอิงจากดนตรีซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของงานศิลป์ อาทิ Zoltan Kodaly, Carl Orff, Shinichi Suzuki และ Dalcroze ซึ่งถือได้ว่าเป็น 4 ปรมาจารย์ด้านดนตรีศึกษา ที่คิดค้นวิธีการและหลักการสอนดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนมาอย่างยาวนานและแพร่หลายมากในปัจจุบัน ซึ่งต่างมีวิธีการและแนวคิดที่เป็นตัวของตัวเอง แตกต่างและมีความหลากหลายจากกันตามแต่บริบทแวดล้อมทางวัฒนธรรม แต่ท้ายที่สุดทั้งหมดก็ สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการณ์แก่ผู้เรียนได้ทั้งหมด โดยนอกจากประโยชน์ในด้านการศึกษาเล่าเรียนดนตรี เพื่อให้เราสามารถเล่นดนตรีได้โดยตรงแล้ว ปัจจุบันดนตรียังสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเสริมสร้างลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย เช่นเดียวกับ ศิลปะด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การบำบัด […]
This div height required for enabling the sticky sidebar