อาชีพในอนาคต ไม่ตกงาน

จริงหรือไม่ที่ งานฝีมือ และ งานทำมือ จะไม่ตกงานในอนาคต

จากข้อมูลสนับสนุนจาก TCDC ทำให้เราเริ่มหันมามองงานที่ทำเรากำลังทำกันในปัจจุบัน แล้วนึกจินตนาการถึงความเป็นไปได้สำหรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะหลาย ๆ งานที่เรากำลังทำในปัจจุบัน เมื่อนึกย้อนกลับไปสัก 5 – 10 ปีนั้น เราแทบจะไม่สามารถตั้งชื่องานเหล่านั้นได้ เช่น ใครเล่าจะไปนึกว่าอาชีพที่มีความมั่นคง รายได้สูงอย่างนักบิน แอร์โฮสเตส หรือแม้กระทั่งอาชีพสายงานการเงินการธนาคารจะต้องตกงาน ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการประดิษฐ์คิดค้นปัญญาประดิษฐ์ (Ai) และหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานทดแทนมนุษย์ ทั้ง Droidและ Drone ที่กำลังจะเข้ามาทำงานแทนเรา ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายและเชื้อไวรัส ซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะหายไปจากโลกของเรา ส่งผลให้ทุกวันนี้จึงมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความอยู่รอดของมนุษย์ ว่าอาชีพในอนาคตจะเป็นเช่นไร อาชีพในอนาคตใดบ้างที่จะยังคงอยู่รอดได้ และจะมีอาชีพในอนาคตใดบ้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับบทความอาชีพในอนาคต ไม่ตกงาน

Advertisement

Hand Crafted Artist

ศิลปินงานทำมือจะเป็นอาชีพในอนาคตที่ไม่มีวันตกงาน หลายท่านอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับการทำงานฝีมือ เพราะดูเหมือนว่างานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย งานปั้น งานวาดและงานศิลป์ด้านอื่น ๆ เหตุใดจึงไม่มีทางตกงานในอนาคต เหตุผลที่ชัดเจนและสามารถตอบได้เลยก็คือ งานเหล่านี้แหละ คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากเครื่องจักรและหุ่นยนต์ เพราะงานฝีมือเป็นงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ เกิดจากความคิด และที่สำคัญคือ เป็นงานที่เกิดจากอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและแรงบันดาลใจของศิลปิน ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องจักรและหุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ อีกทั้งในสายการผลิตที่เป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม การทำงานที่มีลักษณะเป็นการทำเลียนแบบงานทำมือ นั้นไม่คุ้มทุน เพราะใช้เวลานานเกินไป อีกทั้งงานทำมือหรือ งานฝีมือที่ทำจากมนุษย์นั้นจะมีความ “Unique” ซึ่งจะมีเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น ไม่มีทางทำเลียนแบบได้อีก ดังนั้นการทำงานฝีมือและงานศิลป์ทำมือนั้น จึงไม่มีทางตกงานเพราะสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเองเสมอ

Caring Jobs

ขณะนี้หลายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ไม่เพียงแต่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศโซนยุโรป แต่ประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกัน ที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ดังนั้น อาชีพในอนาคต ไม่ตกงานอีกอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรงก็คือ อาชีพ “ผู้ดูแล” ซึ่งในที่นี้ ไม่ได้จำกัดความเฉพาะอาชีพที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงอาชีพในอนาคต ที่เป็นผู้ดูแลเด็กและผู้ที่มีความต้องการพิเศษอีกด้วย (และอาจจะรวมไปถึงอาชีพผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงอีกด้วย) เพราะหลายครอบครัวที่มีเด็ก ผู้ที่มีความต้องการพิเศษและมีผู้สูงอายุ แต่ไม่สามารถอยู่ดูแลพวกเขาได้ตลอดเวลา เนื่องจากต้องทำงานหรืออาจจะอยู่ห่างกัน ดังนั้นเพื่อให้ความดูแลที่ดีพร้อม จึงมีความจำเป็นต้องจ้างผู้ดูแล เพื่อเข้ามาช่วยในการดูแลเอาใจใส่ โดยอาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับประเทศญี่ปุ่นและประเทศโซนยุโรป และจะเป็นอาชีพในอนาคต ไม่ตกงานแน่ ๆ อย่างน้อยก็จนกว่าจะมีการคิดค้นหุ่นยนต์มาทำหน้าที่แทนคนทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์ก็ไม่มีทางดูแลและเอาอกเอาใจได้ดีเท่ากับคนจริง ๆ แน่นอน

Organ Creator/ body part maker

คุณทราบหรือไม่ว่า กว่า 85% ของอาชีพในอนาคต ที่บรรดาวัยรุ่นและวัยทำงานจะทำกันนั้น ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันเสียด้วยซ้ำ เพราะโลกของเรากำลังจะพัฒนาไปสู่สังคมสมัยใหม่ ที่มีความล้ำหน้าในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตจะมีการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นสาขาการเรียนรู้ใหม่ เช่น วิศวกรรมการออกแบบทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการออกแบบกับองค์ความรู้ด้านการแพทย์ โดยจะนำมาซึ่งหนึ่งในอาชีพในอนาคต ไม่ตกงาน อาชีพนั้นคือ “Organ Creator” หรือ “Body Part Maker” นักประดิษฐ์อวัยวะ จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาพยาบาล และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะในอนาคต เพราะมนุษย์จะมีความจำเป็นและมีความต้องการในการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุด้านโรคภัยไข้เจ็บ การรักษาอาการปวดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการทำศัลยกรรมเพื่อเสริมความงาม ก็ล้วนต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักประดิฐ์อวัยวะซึ่งแม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีอาชีพนี้เกิดขึ้นจริง ๆ ก็ตาม แต่ในอนาคตงานนี้จะกลายเป็นอาชีพในอนาคต ไม่ตกงานแน่นอน

Drone traffic optimizer/ Drone pilot

หลายคนคงพอจะจำได้ ว่าเคยมีนวนิยายวิทยาศาสตร์หลาย ๆ เรื่องเคยกล่าวถึงการใช้ “โดรน” ซึ่งเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานของมนุษย์ ทั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยช่วยคุณตำรวจ เพื่อถ่ายภาพและเสียงแทนนักข่าว หรือเพื่อการทำการเกษตร เช่น พ่นยาหรือรดน้ำพืชผล อีกทั้งในยุคต่อมาการใช้โดรนก็เป็นจริงมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย จนถ้าวันหนึ่ง เราหันมาใช้โดรนส่งสินค้า ไปซื้อของแทนคนหล่ะ จะเกิดอะไรขึ้น ? ดังนั้น “นักบินโดรน” หรือ “ผู้ควบคุมโดรน” จึงสามารถกลายเป็นอาชีพในอนาคต ได้อย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยทักษะเฉพาะที่ต้องได้รับการฝึกฝน ประกอบกับเทคนิคการควบคุมโดรนจะเป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่กำหนดขึ้นสำหรับ การบวนการในการผลิตและพัฒนาอาชีพในอนาคตนี้ขึ้นมา และสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกประการก็คือ “การสอบใบขับขี่โดรน” ยังไม่ต้องขำหรือทำหน้างง เพราะมันจะเกิดขึ้นแน่นอน หากอาชีพในอนาคต ผู้ควบคุมโดรนกลายเป็นอาชีพจริง ๆ ขึ้นมา ทุกคนที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องผ่านการสอบใบขับขี่และควบคุมโดรนแน่นอน ซึ่งจะมีทั้งภาคข้อเขียนและภาคปฏิบัติด้วย อย่าหาว่าเรากำลังฝันนะ แต่มันจะเกิดขึ้นจริง ๆ 

องค์กรเกี่ยวกับนักบินโดรน AOPA Aircraft Owners & Pilots Association

อ้างอิง 1 2 3