กู้เงินออมสิน สินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้า

ณ เวลานี้ เราอาจเริ่มจะเห็นสัญญาณที่ดีของภาคธุรกิจที่เริ่มขยับขยาย โดยธนาคารออมสินก็พร้อมที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ทุกท่านสามารถฟื้นตัวได้หลังวิกฤติโควิด – 19 ด้วยโครงการสินเชื่อ “สินเชื่อเพื่อคุณ” โดยเป็นอีกหนึ่งรายการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคาร ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง ดังนั้น อย่าได้มัวรอและเสียเวลา ปุณปั้นจึงขอแนะนำรายละเอียดของสินเชื่อของธนาคารออมสินรายการนี้ เราไปดูกัน

สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน 

การให้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสินหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์นั้น เป็นการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อเน้นเข้าให้ความช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ดังนั้น การดำเนินการสินเชื่อเพื่อคุณ ในครั้งนี้จึงเป็นการออกวงเงินสินเชื่อที่เน้นหนักไปที่การให้ความช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องประชาชนฐานราก ที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถดำเนินการยื่นสมัครขอรับวงเงินสินเชื่อเพื่อคุณได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้งนี้ รายการสินเชื่อให้กู้เงินออมสินตัวนี้ มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่แสนถูกเพียง 1.25% ต่อเดือน และหากท่านผ่านการพิจารณาเงื่อนไขเบี้ยงต้นของธนาคารออมสิน ทุกท่านสามารถยื่นสมัครสินเชื่อเพื่อคุณโดยสามารถได้รับวงเงินสูงุสดถึง 30,000 บาทเลยทีเดียว

Advertisement

คุณสมบัติและการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ

นอกจากการกำหนดเงื่อนไขเบี้ยงต้นสำหรับการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณไว้ดังที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว ทางธนาคารออมสินยังมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดคุณสมบัติผู้กู้เงินออมสินอีก ดังนี้

 • ต้องเป็นผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • โดยเมื่อนำอายุผู้กู้มารวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้นผู้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณจะเป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการคัดเลือก กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ แต่จะต้องรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนแล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้
 • ต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าตามเป้าหมายที่ทางธนาคารกำหนด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อกู้เงินออมสิน ตามนโยบายที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ซึ่งต้องมีประวัติการชำระที่ดี คือ ชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • เป็นลูกค้าใหม่หรือเป็นลูกค้าเดิม ที่มีรายได้ประจำตามเงื่อนไขของโครงการสินเชื่อเพื่อคุณ ที่ ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท

ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านที่สนใจสมัคร สินเชื่อเพื่อคุณ กู้เงินออมสินนั้น สามารถเข้าลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ทันที ที่นี่ โดยให้กดคลิกที่ยินยอมรับเงื่อนไขการสมัคร แล้วกดจองสิทธิ์ ซึ่งทุกท่านสามารภดำเนินการได้ทันทีตามขั้นตอนดังนี้

 • ให้ทุกท่านจะต้องกรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน พร้อมทั้งให้เลือกประเภทของลูกค้า ซึ่งท่านสามารถกดเลือกได้ ดังนี้ อาชีพอิสระ อาชีพรายได้ประจำ
 • หลังจากนั้นกดตรวจสอบ
 • ซึ่งเมื่อกดแล้ว ระบบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และแสดง ชื่อ – นามสกุล / วันเดือนปีเกิด/ ที่อยู่ โดยจะมีรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ ให้ท่านกรอกเพิ่มเติมอีก เช่น ระดับการศึกษา/ จำนวนบุตร/ รายละเอียดอาชีพ/ อาชีพย่อย/ เงินเดือน เป็นต้น
 • เมื่อท่านดำเนินการกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว ระบบจะให้ท่านอัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม ซึ่ง มี Slip เงินเดือน เดือนล่าสุด และ Statement เดือนล่าสุด และให้ท่านกดเลือกธฯคารออมสินสาขาที่ท่านต้องการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ หลังจากนั้นให้กดยืนยัน

หลังจากการสมัครเพื่อกู้เงินออมสินแล้ว ทางธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความ SMS เท่านั้น ซึ่งลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ทางธนาคารจะดำเนินการให้ท่านทำนิติกรรมสัญญากู้เงินออมสินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะวลาที่กำหนด ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าดำเนินการ “ตรวจสอบสิทธิ์” ได้อีกเช่นกัน ที่นี่ หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่ 1115 หรือ 1143